Easy Tune 6

Easy Tune 6

Miễn phí
Cái EasyTune ứng đã được thiết kế để trở thành một thời trang overclocking tiện ích
Người dùng đánh giá
3.9  (50 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Cái EasyTune ứng đã được thiết kế để trở thành một thời trang overclocking tiện ích, cung cấp và cung cấp mới và cải tiến hơn đường cho overclocking. Nó làm việc trong 2 chế độ, Easy Mode cho những tay mơ, chính người dùng và Advance Mode vì quyền lực-có người dùng.
EasyTune 6 là một người tự do hệ thống phóng và quản lý công cụ cho GIGABYTE mạch điều khiển chính.
Hỗ trợ Intel X58/P45/P43/G45/G43/G41 loạt và AMD Đặc Durable 3 loạt MB.
O. S: Windows XP, Windows XP 64bit, Windows Vista x86 (32-chút), Windows Vista x64 (64-chút), Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
Thông tin được cập nhật vào: